ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Γ΄ Γυμνασίου του 3ου Γ/σίου Γιαννιτσών.
Προκειμένου να υλοποιηθεί εύρυθμα και αποδοτικά ο προγραμματισμός ύλης του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, οι ομαδικές διαθεματικές εργασίες που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της διδακτέας-εξεταστέας ύλης θα υλοποιούνται ηλεκτρονικά. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε διαδικτυακός ιστότοπος (φιλοξενείται στο www.wikispaces.com) στον οποίο οι μαθητές θα δημιουργούν και θα καταθέτουν τις εργασίες τους. Η χρήση της ιστοσελίδας δεν απαιτεί τη παροχή προσωπικών δεδομένων των μαθητών, ούτε ενδεχόμενες μελλοντικές δεσμεύσεις.
Οι μαθητές που δεν διαθέτουν στο σπίτι τους ηλεκτρονικό υπολογιστή ή πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν είτε να χρησιμοποιούν τα ανάλογα μέσα των υπολοίπων μελών της ομάδας τους, είτε να συγγράφουν την εργασία με τον παραδοσιακό τρόπο χρησιμοποιώντας όποτε είναι εφικτό τις υποδομές του σχολείου (σημ. παρέχεται πρόσβαση σε υπολογιστή και στο διαδίκτυο).

Ο διδάσκων καθηγητής
Σιγκούδης Γρηγόριος